کمیته اجرایی
دکتر رضا عبدی
رئیس همایش
سرپرست مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: ardabil.cfu [at] gmail.com
دکتر الهام ابوالفضلی
دبیر اجرایی همایش
دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
پست الکترونیکی: abolfazlielham55 [at] gmail.com
برات سلیمی
معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اردبیل
آموزش و پرورش استان اردبیل
پست الکترونیکی: baratsalimi1341 [at] gmail.com
سارا علائی
کارشناس پژوهش
دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: alaei.sarah88 [at] gmail.com
مهندس شهریار طریقی
عضو کمیته برگزاری
کارشناس مسئول هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: sh.tarigi [at] gmail.com
کمیته علمی
پروفسور اسکندر فتحی اذر
دبیر کمیته علمی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: e-fathiazar [at] tabrizu.ac.ir
پروفسور حسین شایقی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: hshayeghi [at] gmail.com
پروفسور کیومرث نیازآذری
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه آزاد استان مازندران
پست الکترونیکی: k.niazazari [at] gmail.com
دکتر محمود امانی طهرانی
عضو کمیته علمی
مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری
پست الکترونیکی: amanitehrani [at] yahoo.com
دکتر حسن حذرخانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دفتر تالیف کتاب های درسی، مؤلف کتاب های علوم و شیمی
پست الکترونیکی: hazarkhani [at] gmail.com
تلفن: .
دکتر علی شیخ الاسلامی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: sheykholeslami [at] uma.ac.ir
دکتر عادل زاهد بابلان
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: zahed [at] uma.ac.ir
دکتر علی خالق خواه
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: kahleghkhah [at] uma.ac.ir
دکتر مسعود مرادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: m_moradi [at] uma.ac.ir
دکتر مهدی معینی کیا
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: m_moeinikia [at] uma.ac.ir
دکتر اسماعیل صدری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: e.sadri [at] uma.ac.ir
کمیته علمی داخلی
دکتر شهداد عبداللهی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: shahdad129 [at] yahoo.com
حافظ تره باری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: h_tarabari42 [at] yahoo.com
دکتر شهنام آزادمرد
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: sazadmard [at] yahoo.com
دکتر زیبا قاسم زاده
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه فرهنگیان و سرپرست پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
پست الکترونیکی: ziba_ghasemzade [at] yahoo.com
دکتر علی اقبالی
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: aeghbali88 [at] gmail.com
صادق فرهمند
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: s.farahmandeamin [at] yahoo.com
دکتر بهنام صحرانورد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: sahranavardbehnam [at] yahoo.com
آقای توفیق حسن پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: hasanpurtofig [at] gmail.com
رضا مظفری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: reza.mozafari2010 [at] yahoo.com
عظیمه متکلم
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: amotakalem [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر رضا یوسفی آبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
پست الکترونیکی: ruosefi [at] yahoo.com
دکتر وحید فلاح
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
پست الکترونیکی: vahidfallah20 [at] yahoo.com
دکترحمیده حقیقت
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز
پست الکترونیکی: h.haghighat [at] cfu.ac.ir
دکتر افسانه صمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز
پست الکترونیکی: afsane_samadi911 [at] gmail.com
دکتر طاهره نوایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه
پست الکترونیکی: taherehnavai [at] yahoo.com
دکتر قدرت عبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ارومیه
پست الکترونیکی: ebadimanas [at] gmail.com
دکتر مسعود سعادتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز
پست الکترونیکی: saadati [at] tabrizu.ac.ir
دکتر اسدالله خدیوی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز
پست الکترونیکی: khadivia [at] gmail.com
دکتر شیوا دهقان آبکنار
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه
پست الکترونیکی: dehghan54 [at] yahoo.com
دکتر عیسی ثمری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: esamari52 [at] uma.ac.ir
دکتر تقی اکبری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: akbarita [at] uma.ac.ir
دکتر فتاح محسن زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه
پست الکترونیکی: mohsenzadehf [at] yahoo.com
کمیته داوران
زکیه باقر اسکویی
داور
سرگروه علوم تجربی استان
پست الکترونیکی: bagheroskouie [at] gmail.com
مجید تریوه
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: tarivehm [at] yahoo.com
سید شهاب الدین سیدحاتمی
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: sseyed1 [at] yahoo.com
مرتضی بازدار
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: mortezaani [at] yahoo.com
سید ابراهیم راد
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: ebrahimrad8 [at] gmail.com
سید محمد سیدکلان
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: m [at] yahoo.com
غلامرضا رضازاده
داور
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: reza.rezazade [at] yahoo.com
رامین اژدری دیلمقانی
داور
رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش اردبیل
پست الکترونیکی: dilmagani [at] chmail.ir
شهریار بهلولی
داور
کارشناس مسئول آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
پست الکترونیکی: shahriarb4 [at] gmail.com
مطلب علیزاده
داور
رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
پست الکترونیکی: artapma [at] medu.ir
شبنم هاشمی
داور
سرگروه ابتدایی استان
پست الکترونیکی: shabnam_hashemi1986 [at] uahoo.com
وحید خدابنده
داور
رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی
پست الکترونیکی: ebteda.tek [at] chmail.ir
محسن مولاپناه
داور
سرگروه ابتدایی استان
پست الکترونیکی: m.molapanah [at] gmail.com
قاسم صابری
داور
سرگروه ابتدایی استان اردبیل
پست الکترونیکی: saber_gasem [at] yahoo.com
کمیته علمی داخلی
عظیم کوهی
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: kohi121 [at] ymail.com
کمیته برگزاری
یوسف قاسمی
عضو کمیته برگزاری
رییس اداره برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اردبیل
پست الکترونیکی: ghasemiyousef32 [at] yahoo.com
کمیته علمی
معرفت اله بیگدلی
عضو کمیته علمی
کارشناس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان
پست الکترونیکی: marefat55 [at] gmail.com