1. آخرین مهلت ارسال فایل پوستر مقالات
2. بارگذاری فایل پاورپوینت پوستر و ارائه شفاهی
3. تمدید مهلت ارسال مقالات
4. ثبت همایش ملی آموزش علوم ابتدایی در ISC
5. ثبت همایش ملی آموزش علوم ابتدایی در سیویلیکا
6. امکان ثبت نام حضوری و غیرحضوری
7. جهت اطلاع
شخص ثبت کننده ی مقاله به عنوان مسئول مکاتبات (صاحب پانل) و طرف مکاتبات تلقی خواهد شد
8. نوع مقالات مورد پذیرش همایش
بنا بر تصمیم کمیته علمی همایش، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای همایش باشند ، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت :
1. مقالات علمی- پژوهشی
2. مقالات علمی- ترویجی ( مروری )
3. مطالعات موردی
4. مقالات یا گزارش های تحلیلی- انتقادی
5. طرح های تحقیقاتی