1. تمدید مهلت ارسال مقالات
2. امکان پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی
3. ثبت همایش ملی آموزش علوم ابتدایی در ISC
4. ثبت همایش ملی آموزش علوم ابتدایی در سیویلیکا
5. امکان ثبت نام حضوری و غیرحضوری
6. جهت اطلاع
شخص ثبت کننده ی مقاله به عنوان مسئول مکاتبات (صاحب پانل) و طرف مکاتبات تلقی خواهد شد
7. نوع مقالات مورد پذیرش همایش
بنا بر تصمیم کمیته علمی همایش، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای همایش باشند ، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت :
1. مقالات علمی- پژوهشی
2. مقالات علمی- ترویجی ( مروری )
3. مطالعات موردی
4. مقالات یا گزارش های تحلیلی- انتقادی
5. طرح های تحقیقاتی